Učitava se
molimo sačekajte
LAB TECH

Žalbe i reklamacije

Za nas, Vaše je zadovoljstvo na prvom mestu. Važno nam je da Vam pružimo priliku da izrazite kritiku. Kao i da izjavite reklamaciju. Stoga smo uspostavili sektor za žalbe i reklamacije čiji je cilj uspostavljanje mera za blagovremenu obradu i upravljanje istim. Primljeni prigovori se ocenjuju kako bi se popravile greške ili problemi koji se ponavljaju. Sa reklamacijama se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon).

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju to možete učiniti popunjavanjem formulara. Njega je potrebno prethodno odstampati, čitko popuniti i potpisati. Isti, zatim, uz kopiju računa i opis ili fotografije koje upućuju na nesaobraznost pošaljite na adresu (STAVI MEJL REKLAMACIJE ET…)
Po prijemu Vaše reklamacije biće Vam poslata potvrda pod kojim brojem je zavedena.

Vaša prava u brojevima

  • 2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
  • 14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima
  • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju
  • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
  • 30 dana – rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

Prodavac je dužan da primi reklamaciju. I postara se da, preko svojih unapred utvrđenih procedura nesaobraznost otkloni (način na koji prodavac utvrđuje osnovanost reklamacije nije predmet zakonske regulative već poslovne politike). Važno je naglasiti da interne procedure prodavca u postupku rešavanja reklamacije ne utiču na prava potrošača da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost.